PICO E-OFFICE Văn Phòng Điện Tử

Nhân sự

Tổng số nhân viên đang làm việc
1518

Cấp Quản lý

Bao gồm tất cả các cấp quản lý
180

Nhân viên

Bao gồm tất cả các trung tâm
1338

Tài liệu gần đây

Số liệu tải lên gần đây của thư viện

Giới tính

Biểu đồ giới tính toàn công ty
100%
59 % Nam
41 % Nữ
0 % Khác

Văn Phòng Không Giấy Tờ

Mr. Trịnh Đức Tuấn
Tổng Giám Đốc
Văn Phòng Điện Tử Pico là một hệ thống phần mềm giúp các thao tác, nghiệp vụ văn phòng được xử lý trên nền tảng máy tính và đặc biệt là Internet. Sẽ không cần giấy tờ, sẽ chỉ là những thao tác nghiệp vụ đã được lập trình để hệ thống giúp cho người dùng làm việc trong một văn phòng điện tử.

Sự kiện sinh nhật

Nguyễn Thị Kiều Oanh
Nguyễn Thị Kiều Oanh
25/09/1987 - Nữ - COS560
Vũ Thị Ngọc Yến
Vũ Thị Ngọc Yến
25/09/1987 - Nữ - COS556
Nguyễn Thanh Cảnh
Nguyễn Thanh Cảnh
25/09/1987 - Nam - INV700
Nguyễn Trường Xuân
Nguyễn Trường Xuân
26/09/1987 - Nam - TEC860
Nguyễn Văn Hà
Nguyễn Văn Hà
26/09/1988 - Nam - PICO1530
Trịnh Viết Dũng
Trịnh Viết Dũng
25/09/1989 - Nam - KTV083
Vũ Thị Ngọc Mai
Vũ Thị Ngọc Mai
26/09/1991 - Nữ - PICO3322
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa
26/09/1994 - Nữ - COS649
Lương Quốc Đạt
Lương Quốc Đạt
25/09/1996 - Nam - INV1075
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
26/09/1996 - Nữ - COS703