PICO E-OFFICE Văn Phòng Điện Tử

Nhân sự

Tổng số nhân viên đang làm việc
1156

Cấp Quản lý

Bao gồm tất cả các cấp quản lý
166

Nhân viên

Bao gồm tất cả các trung tâm
990

Tài liệu gần đây

Số liệu tải lên gần đây của thư viện

Giới tính

Biểu đồ giới tính toàn công ty
100%
61 % Nam
39 % Nữ
0 % Khác

Văn Phòng Không Giấy Tờ

Mr. Trịnh Đức Tuấn
Tổng Giám Đốc
Văn Phòng Điện Tử Pico là một hệ thống phần mềm giúp các thao tác, nghiệp vụ văn phòng được xử lý trên nền tảng máy tính và đặc biệt là Internet. Sẽ không cần giấy tờ, sẽ chỉ là những thao tác nghiệp vụ đã được lập trình để hệ thống giúp cho người dùng làm việc trong một văn phòng điện tử.

Sự kiện sinh nhật

Đinh Tiến Thành
Đinh Tiến Thành
13/12/1982 - Nam - TEC869
Nguyễn Như Mạnh
Nguyễn Như Mạnh
14/12/1986 - Nam - TEC622
Trần Thị Bích Ngọc
Trần Thị Bích Ngọc
14/12/1987 - Nữ - ACC485
Lê Minh Đức
Lê Minh Đức
13/12/1989 - Nam - PICO1340
Nguyễn Thị Thúy Hoàn
Nguyễn Thị Thúy Hoàn
13/12/1990 - Nữ - PICO3511
Đỗ Quang Minh
Đỗ Quang Minh
14/12/1990 - Nam - PICO2880
Phạm Thị Thu Hiền
Phạm Thị Thu Hiền
14/12/1991 - Nữ - CAS715
Nguyễn Tiến Đức
Nguyễn Tiến Đức
14/12/1993 - Nam - PICO3967