PICO E-OFFICE Văn Phòng Điện Tử

Nhân sự

Tổng số nhân viên đang làm việc
1230

Cấp Quản lý

Bao gồm tất cả các cấp quản lý
171

Nhân viên

Bao gồm tất cả các trung tâm
1058

Tài liệu gần đây

Số liệu tải lên gần đây của thư viện

Giới tính

Biểu đồ giới tính toàn công ty
100%
60 % Nam
40 % Nữ
0 % Khác

Văn Phòng Không Giấy Tờ

Mr. Trịnh Đức Tuấn
Tổng Giám Đốc
Văn Phòng Điện Tử Pico là một hệ thống phần mềm giúp các thao tác, nghiệp vụ văn phòng được xử lý trên nền tảng máy tính và đặc biệt là Internet. Sẽ không cần giấy tờ, sẽ chỉ là những thao tác nghiệp vụ đã được lập trình để hệ thống giúp cho người dùng làm việc trong một văn phòng điện tử.

Sự kiện sinh nhật

Lê Kinh Hùng
Lê Kinh Hùng
21/10/1961 - Nam - ADM497
Nguyễn Việt Hoàng
Nguyễn Việt Hoàng
21/10/1976 - Nam - TRS377
Bùi Thị Lan Anh
Bùi Thị Lan Anh
22/10/1987 - Nữ - COS642
Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung
22/10/1988 - Nam - PICO2283
LÊ THÚY HOA
LÊ THÚY HOA
21/10/1989 - Nữ - COS609
Tạ Văn Lợi
Tạ Văn Lợi
21/10/1992 - Nam - KTV262
Nguyễn Quốc Duy
Nguyễn Quốc Duy
21/10/1992 - Nam - TEC951
Đan Quỳnh Chi
Đan Quỳnh Chi
21/10/1995 - Nữ - PICO2257
Nguyễn Viết Thắng
Nguyễn Viết Thắng
22/10/1995 - Nam - PICO3672
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
21/10/1996 - Nữ - PICO3536
Nguyễn Văn Quý
Nguyễn Văn Quý
22/10/1996 - Nam - TEC915
Nguyễn Đình Thọ
Nguyễn Đình Thọ
21/10/1997 - Nam - TEC1011